Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.    Polityka Cookies    ROZUMIEM

Sprawa nr 1

 

Wierzyciel:                 Krajowy Obrót Papierów Wartościowych Sp. z o.o.
Wysokość długu:       1.550,00 pln + 947,00 pln koszty procesu
Zadanie:                     Wniosek o uchylenie klauzuli wykonalności, sprzeciw od nakazu

zapłaty, obrona procesowa.

Uzyskany efekt:         Postanowienie o uchyleniu klauzuli wykonalności.

 

Sprawa jak jedna z wielu których doświadczają nasi klienci. Klientka nigdy nie miała do czynienia z wierzycielem, który zawodowo zajmuje się kupowaniem i obrotem wierzytelnościami. O postępowaniu klientka dowiedziała się z chwilą gdy Komornik Sądowy zajął jej rachunek bankowy i pozbawił ją środków do życia. Podjęte przez nasz czynności mające na celu wykazanie przed Sądem, iż nakaz zapłaty został celowo dostarczony na zły adres doprowadziły do uchylenia klauzuli wykonalności, co w konsekwencji sprawiło iż Wierzyciel zwrócił całą zajętą w toku postępowania kwotę wraz z kosztami. Sprawa o tyle ciekawa, iż Wierzyciel w postępowaniu posługiwał się dokumentami które nigdy nie były przez naszą klientkę podpisane ale na rozstrzygnięcie w tym zakresie czekamy dalej.

 

 

 

Highslide JS Highslide JS

Sprawa nr 2

 

Wierzyciel:                 EQUES DEBITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny

Wysokość długu:       38.770,73,00 pln + 5.556,00 pln koszty procesu
Zadanie:                     Sprzeciw od wyroku zaocznego, obrona procesowa.

Uzyskany efekt:         Wyrok uchylający wyrok zaoczny wraz z ograniczeniem kwoty

Roszczenia.

 

Pozew złożony przez Wierzyciela który nabył dług od firmy pożyczkowej w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej polegającej na obrocie wierzytelnościami. Jest to jedna z wielu Firm która skupuje długi od podmiotów rynku finansowego, w tym również przedawnione i w toku postępowań sądowych dochodzi ich od dłużników.
W niniejszej sprawie Sąd wydal wyrok zaoczny zasądzając od naszej klientki kwotę 38.622,67 pln plus 5.556,00 pln kosztów procesu. Skutecznie wniesiony sprzeciw od wyroku zaocznego w którym dowiedliśmy iż Fundusz błędnie zastosował przepisy dotyczące kredytów konsumenckich jak również, i to miało kolosalne znaczenie, błędnie wyliczył kwotę roszczenia. Sąd po rozpatrzeniu wniesionego przez nas sprzeciwu oraz przeanalizowaniu naszej argumentacji, w tym również w zakresie wielkości spłaconych kwot pożyczki, poddał pod wątpliwość stanowisko Funduszu i ostatecznie uchylił wcześniej wydany wyrok zaoczny. Tym samym kwota roszczenia została ograniczona do wysokości 3.688,01 pln, jednocześnie całkowicie odstępując od obciążania naszej klientki kosztami postępowania. Finał sprawy był dla klientki jak najbardziej korzystny a kwota zasądzona została przez klientkę przyjęta jako słuszna. Jest to przykład sprawy w której należy bardzo uważnie zwracać uwagę na wielkość kwoty roszczenia, jej zasadność oraz nigdy nie pozostawiać sprawy bez wdania się w spór celem obrony swoich praw.

Highslide JS Highslide JS

Sprawa nr 3

 

Wierzyciel:                 Profi Credit Polska S.A.

Wysokość długu:       2.796,95 pln + 652,00 pln koszty procesu
Zadanie:                     Zarzuty od nakazu zapłaty, obrona procesowa

Uzyskany efekt:         Wyrok uchylający nakaz zapłaty i umarzający postępowanie

 

 

Niniejszy sprawa to jeden z najczęściej pojawiających się przypadków z jakimi spotykają się nasi klienci. Wierzyciel to Firma pożyczkowa, jeden z liderów rynku pożyczek pozabankowych. Relatywnie duża dostępność i przyznawalność pożyczek nie idzie niestety w parze z właściwym stosowaniem przez Pożyczkodawcę prawa w zakresie pożyczek konsumenckich jak również stałym stosowaniem klauzul zabronionych w umowach. Wpisane do umów dodatkowe koszy czy tez fikcyjne ubezpieczenie sprawiają iż kwota faktycznie udzielonej pożyczki to mniej niż 30-40% kwoty do spłaty, reszta to opłaty, prowizje i koszty tzw. ubezpieczenia. Nasz klient zwrócił się w tej i podobnej sprawie z prośba o pomoc gdyż dowodził iż jego zobowiązanie wobec Wierzyciela nie istnieje ponieważ spłacił już całość pożyczki. Opierając się na wskazanej przez Klienta argumentacji oraz wskazując w złożonych do Sądu zarzutach od nakazu zapłaty, iż powództwo jest niezasadne, dowiedliśmy iż racja była po naszej stronie. Ostatecznie Sąd uchylił nakaz zapłaty i umorzył postępowanie co sprawiło, iż obawa naszego Klienta iż będzie musiał zapłacić nienależne kwoty zostały wyeliminowane. Dzięki decyzji Sądu nasz klient nie musi zapłacić ani złotówki. Sprawa ta jest idealnym przykładem tego, jak w przypadku pozwów kierowanych przez firmy pożyczkowe, w tym przede wszystkim Profi Credit, nie należy odkładać na bok czy do przysłowiowej szuflady lecz należy podjąć wszelkie możliwe kroki aby się bronić gdyż szanse wygranej są bardzo duże.

Highslide JS Highslide JS

Sprawa nr 4

 

Wierzyciel:                Cashpol Janusz Miskus

Wysokość długu:      2.500,00 pln + 642,00 pln koszty procesu
Zadanie:                    Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa

Uzyskany efekt:        Wyrok uchylający nakaz zapłaty i oddalający powództwo

 

 

Opis

Sprawa dotyczyła pożyczki pozabnkowej którą klientka zaciągnęła do firmy Cashpol. Nie byłoby w tym przypadku nic nietypowego bo przecież pożyczki tego typu mają to do siebie iż są drogie, mają w swoich umowach ukryty szereg dodatkowych kosztów a treść umów jest na tyle skomplikowana iż przeciętnemu człowiekowi trudno się rozeznać w zapisach. Oczywiste są jedynie intencje pożyczkodawcy, bynajmniej nie pozytywnie ukierunkowane w stronę pożyczkobiorcy, wręcz przeciwnie. Najważniejszy w takich przypadkach jest ukryty cel - dodatkowa opłata a więc dodatkowy zysk pożyczkobiorcy, tak sformułowany i ukryty w treści umowy aby można było obejść przepisy prawa.

 

Przedmiotowa pożyczka to kwota 800 pln plus odsetki i prowizja, nie mniej jednak, istotną elementem tejże umowy było quasi poręczenie wekslowe, firmy współpracującej, która pod przykrywką zabezpieczenia spłaty pożyczki przez Klienta uzyskiwała weksel In blanco, który następnie, w razie opóźnienia w spłacie wypełniała na kwotę wielokrotnie wyższą niż faktyczna wartość pożyczki. W niniejszej sprawie było to aż 2.500 pln.

 

Nasz klient zwrócił się w tej sprawie z prośba o pomoc gdyż dowodził iż jego zobowiązanie wobec Wierzyciela nie istnieje ponieważ spłacił już całość pożyczki wraz z odsetkami i kosztami. Opierając się na wskazanej przez Klienta argumentacji oraz wskazując w złożonych do Sądu sprzeciwie od nakazu zapłaty, iż powództwo jest niezasadne, dowiedliśmy iż racja była po stronie klienta. Ostatecznie Sąd uchylił nakaz zapłaty i oddalił powództwo co sprawiło, iż obawa naszego Klienta iż będzie musiał zapłacić nienależne kwoty zostały usunięte.

 

Ostatecznie więc dzięki decyzji Sądu nasz klient nie musi zapłacić ani złotówki nienależnej pożyczkodawcy. Sprawa ta jest jednym z wielu przykładów jak pożyczkodawcy stosują wyszukane metody i narzędzia prawne mające na celu pozyskanie od klientów nienależnych kwot. Ważne więc aby nie uciekać od problemu lecz podjąć stosowne kroki w celu obrony przed nierzetelnością Firm pożyczkowych. Należy szybko podjąć wszelkie możliwe kroki aby się bronić gdyż szanse wygranej są bardzo duże.

Kolejny sukces !

Highslide JS Highslide JS