Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.    Polityka Cookies    ROZUMIEM

Sprawa nr 7
Roszczenie spłaty zobowiązania już spłaconego.

 

Wierzyciel:                 Profi Credit Polska S.A.

Wysokość długu:       2.589,59 pln + 650,00 pln koszty procesu
Zadanie:                     Zarzuty od nakazu zapłaty, obrona procesowa

Uzyskany efekt:         Wyrok oddalający powództwo

 

Jest to kolejna sprawa jakich trafia do nas wiele dotycząca znanej nam firmy pożyczkowej. Wieczyciel to Firma pożyczkowa, jeden z liderów rynku pożyczek pozabankowych. Relatywnie duża dostępność i przyznawalność pożyczek nie idzie niestety w parze z właściwym stosowaniem przez Pożyczkodawcę prawa w zakresie pożyczek konsumenckich jak również stałym stosowaniem klauzul zabronionych w umowach. W niniejszej sprawie, jak i podobnych, wierzyciel wystąpił przeciwko naszemu klientowi z roszczeniem opierając je na niezgodnych z prawem zapisach umownych, fikcyjnym ubezpieczeniu czy też wygórowanych prowizjach. Nasz klient zwrócił się w tej i podobnej sprawie z prośba o pomoc gdyż dowodził iż jego zobowiązanie wobec Wierzyciela nie istnieje ponieważ spłacił już całość pożyczki. Opierając się na wskazanej przez Klienta argumentacji oraz wskazując w złożonych do Sądu zarzutach od nakazu zapłaty, iż powództwo jest niezasadne, dowiedliśmy iż racja była po stronie naszego klienta.

 

Ostatecznie Sąd oddalił powództwo a nasz klient uwolnił się do hipotetycznego roszczenia, obawa więc naszego Klienta iż będzie musiał zapłacić nienależne kwoty zostały wyeliminowana. Ostatecznie więc dzięki decyzji Sądu nasz klient nie musi zapłacić ani złotówki a wszczęte na tej podstawie postępowanie egzekucyjne zostało zakończone, co oczywiście było w niesmak Panu Komornikowi.

 

Sprawa ta to kolejny, idealny przykład tego, jak w przypadku pozwów kierowanych przez firmy pożyczkowe, w tym przede wszystkim Profi Credit, nie należy odkładać na bok czy do przysłowiowej szuflady otrzymanego nakazu zapłaty lecz należy udać się do profesjonalisty i podjąć wszelkie możliwe kroki aby się bronić gdyż szanse wygranej są bardzo duże.

Kolejny sukces !

 

 

 

Highslide JS Highslide JS

Sprawa nr 6
BEZPODSTAWNE dochodzenie zobowiązania przez wierzyciela.

 

Wierzyciel:                 Universe 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz

Inwestycyjny Zamknięty

Wysokość długu:       1.860,99 pln + 624,50 pln koszty procesu
Zadanie:                     Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa

Uzyskany efekt:         Wyrok oddalający powództwo

 

Niniejszy sprawa to jedna z wielu jakie do nas trafiają a dotyczą funduszy które skupują hurtowo długi. Zrozumiałe jest to, iż czynią to dla zysku, przecież mamy wolność gospodarczą i każdy ma prawo zarabiać, tym bardziej zgodnie z zasadą co nie jest prawem zabronione jest dozwolone. Pozostaje przy tym jeszcze kwestia czy działanie takie jest moralnie i społecznie poprawne, jak również dochodzą swoich wierzytelności fundusze dokładają wystarczającej staranności. Otóż nie.

 

W tym przypadku Fundusz Universe 3 wystąpił przeciwko naszemu klientowi z powództwem, które wg Funduszu opierało się na zawartej przez naszego Klienta umowie pożyczki, nabytej przez ten Fundusz. W toku procesu Fundusz nie podołał wysiłkowi w zakresie udowodnienia tego faktu. Do pozwu nie załączono dokumentów które w sposób jednoznaczny potwierdzały by fakt, iż Fundusz dochodzi właśnie roszczenia dotyczącego naszego Klienta, można by nawet powiedzieć, że w ten sposób Fundusz mógłby dochodzić roszczenia od każdego. W takim stanie faktycznym Sąd po zapoznaniu się z materiałem dowodowym podjął jedynie słuszna decyzje i powództwo przeciwko naszemu klientowi oddalił. Nigdy nie należy odkładać otrzymanego nakazu zapłaty do szuflady, Zasze warto udać się do profesjonalisty celem sprawdzenia zasadności powództwa i możliwości obrony przed nim. Nasz klient tak uczynił i sprawa potoczyła się dla niego pozytywnie.

Kolejny sukces !

 

 

 

Highslide JS Highslide JS

Sprawa nr 5
Postępowanie egzekucyjne, czy zawsze aby zasadne, czy też uczciwe zachowanie wierzyciela?

 

Wierzyciel:                 Profi Credit Polska S.A.

Wysokość długu:      3.715.89 pln + 642,00 pln koszty proces

Zadanie:                     Uchylenie klauzuli wykonalności / umorzenie postępowania egzekucyjnego

Uzyskany efekt:         Postanowienie o uchyleniu klauzuli

 

Sprawa dotyczyła pożyczki pozabnkowej którą klient otrzymał od znanego nam lidera rynku pożyczek pozabankowych a mianowicie Profi Credit Polska S.A. Sprawa gdy do nas dotarła była już na etapie postępowania egzekucyjnego, Pan Komornik aktynie działał aby zarobić na pokrycie swoich kosztów i oczywiście by odzyskać środki dla wierzyciela. Wszystko było by w porządku gdyby było zgodne z prawem ale jak się okazało, rzeczywistość była odmienna. Otóż, Profi Credit, jak wiele podobnych Firm składając powództwo do Sądu podał adres pod którym dłużnik nie zamieszkiwał i nie miał pobytu stałego. Zabieg dosyć prosty, procesowo dozwolony, skutkujący tym, iż dłużnik dowiaduje się o sprawie gdy do drzwi zapuka Komornik, ten już jednakże ma właściwy adres dłużnika o co zwykle zadba już wierzyciel a jeśli nie to Komornik będzie mógł sam ten adres pozyskać od właściwych organów państwowych czy tez z rejestrów.

 

Tak więc, gdy klient dowiedział się o toczącym się przeciwko niemu postępowaniu egzekucyjnym przyszedł do nas z pytaniem - co to jest. Po nitce do kłębka, dotarliśmy do sedna sprawy informując klienta, że to działanie Profi Credit. Wobec oczywistego braku zachowania staranności i rzetelności przez wierzyciela skierowany został stosowny wniosek do Sądu Rejonowego który wydał nakaz zapłaty o uchylenie klauzuli wykonalności co skutkowało wydaniem Postanowienia w tym zakresie. Na tej podstawie skierowane zostało również pismo do Komornika któremu nie pozostało nic innego jak toczące się postępowanie umorzyć i obejść się smakiem po opłatach które mógłby uzyskać kontynuując postępowanie.

 

Niniejsza spraw to bardzo częsty przykład działania firm pożyczkowych a w znacznie większym stopniu funduszy skupujących długi. Świadome kierowanie do Sądu pozwów z niepoprawnymi adresami to już niestety częsta lecz naganna praktyka. Warto więc zawsze, nawet gdy już pojawi się w naszym życiu Komornik udać się do profesjonalisty i sprawdzić czy jednak sprawa nie jest przegrana i warto podjąć czynności które pomogą zapobiec najgorszemu. Nasz klient AK uczynił przychodząc do nas i dziś nie ma egzekucji.

  

Kolejny sukces !

 

 

 

Highslide JS

Sprawa nr 4

 

Wierzyciel:                Cashpol Janusz Miskus

Wysokość długu:      2.500,00 pln + 642,00 pln koszty procesu
Zadanie:                    Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa

Uzyskany efekt:        Wyrok uchylający nakaz zapłaty i oddalający powództwo

 

 

Opis

Sprawa dotyczyła pożyczki pozabnkowej którą klientka zaciągnęła do firmy Cashpol. Nie byłoby w tym przypadku nic nietypowego bo przecież pożyczki tego typu mają to do siebie iż są drogie, mają w swoich umowach ukryty szereg dodatkowych kosztów a treść umów jest na tyle skomplikowana iż przeciętnemu człowiekowi trudno się rozeznać w zapisach. Oczywiste są jedynie intencje pożyczkodawcy, bynajmniej nie pozytywnie ukierunkowane w stronę pożyczkobiorcy, wręcz przeciwnie. Najważniejszy w takich przypadkach jest ukryty cel - dodatkowa opłata a więc dodatkowy zysk pożyczkobiorcy, tak sformułowany i ukryty w treści umowy aby można było obejść przepisy prawa.

 

Przedmiotowa pożyczka to kwota 800 pln plus odsetki i prowizja, nie mniej jednak, istotną elementem tejże umowy było quasi poręczenie wekslowe, firmy współpracującej, która pod przykrywką zabezpieczenia spłaty pożyczki przez Klienta uzyskiwała weksel In blanco, który następnie, w razie opóźnienia w spłacie wypełniała na kwotę wielokrotnie wyższą niż faktyczna wartość pożyczki. W niniejszej sprawie było to aż 2.500 pln.

 

Nasz klient zwrócił się w tej sprawie z prośba o pomoc gdyż dowodził iż jego zobowiązanie wobec Wierzyciela nie istnieje ponieważ spłacił już całość pożyczki wraz z odsetkami i kosztami. Opierając się na wskazanej przez Klienta argumentacji oraz wskazując w złożonych do Sądu sprzeciwie od nakazu zapłaty, iż powództwo jest niezasadne, dowiedliśmy iż racja była po stronie klienta. Ostatecznie Sąd uchylił nakaz zapłaty i oddalił powództwo co sprawiło, iż obawa naszego Klienta iż będzie musiał zapłacić nienależne kwoty zostały usunięte.

 

Ostatecznie więc dzięki decyzji Sądu nasz klient nie musi zapłacić ani złotówki nienależnej pożyczkodawcy. Sprawa ta jest jednym z wielu przykładów jak pożyczkodawcy stosują wyszukane metody i narzędzia prawne mające na celu pozyskanie od klientów nienależnych kwot. Ważne więc aby nie uciekać od problemu lecz podjąć stosowne kroki w celu obrony przed nierzetelnością Firm pożyczkowych. Należy szybko podjąć wszelkie możliwe kroki aby się bronić gdyż szanse wygranej są bardzo duże.

Kolejny sukces !

Highslide JS Highslide JS

Sprawa nr 3

 

Wierzyciel:                 Profi Credit Polska S.A.

Wysokość długu:       2.796,95 pln + 652,00 pln koszty procesu
Zadanie:                     Zarzuty od nakazu zapłaty, obrona procesowa

Uzyskany efekt:         Wyrok uchylający nakaz zapłaty i umarzający postępowanie

 

 

Niniejszy sprawa to jeden z najczęściej pojawiających się przypadków z jakimi spotykają się nasi klienci. Wierzyciel to Firma pożyczkowa, jeden z liderów rynku pożyczek pozabankowych. Relatywnie duża dostępność i przyznawalność pożyczek nie idzie niestety w parze z właściwym stosowaniem przez Pożyczkodawcę prawa w zakresie pożyczek konsumenckich jak również stałym stosowaniem klauzul zabronionych w umowach. Wpisane do umów dodatkowe koszy czy tez fikcyjne ubezpieczenie sprawiają iż kwota faktycznie udzielonej pożyczki to mniej niż 30-40% kwoty do spłaty, reszta to opłaty, prowizje i koszty tzw. ubezpieczenia. Nasz klient zwrócił się w tej i podobnej sprawie z prośba o pomoc gdyż dowodził iż jego zobowiązanie wobec Wierzyciela nie istnieje ponieważ spłacił już całość pożyczki. Opierając się na wskazanej przez Klienta argumentacji oraz wskazując w złożonych do Sądu zarzutach od nakazu zapłaty, iż powództwo jest niezasadne, dowiedliśmy iż racja była po naszej stronie. Ostatecznie Sąd uchylił nakaz zapłaty i umorzył postępowanie co sprawiło, iż obawa naszego Klienta iż będzie musiał zapłacić nienależne kwoty zostały wyeliminowane. Dzięki decyzji Sądu nasz klient nie musi zapłacić ani złotówki. Sprawa ta jest idealnym przykładem tego, jak w przypadku pozwów kierowanych przez firmy pożyczkowe, w tym przede wszystkim Profi Credit, nie należy odkładać na bok czy do przysłowiowej szuflady lecz należy podjąć wszelkie możliwe kroki aby się bronić gdyż szanse wygranej są bardzo duże.

Highslide JS Highslide JS

Sprawa nr 2

 

Wierzyciel:                 EQUES DEBITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny

Wysokość długu:       38.770,73,00 pln + 5.556,00 pln koszty procesu
Zadanie:                     Sprzeciw od wyroku zaocznego, obrona procesowa.

Uzyskany efekt:         Wyrok uchylający wyrok zaoczny wraz z ograniczeniem kwoty

Roszczenia.

 

Pozew złożony przez Wierzyciela który nabył dług od firmy pożyczkowej w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej polegającej na obrocie wierzytelnościami. Jest to jedna z wielu Firm która skupuje długi od podmiotów rynku finansowego, w tym również przedawnione i w toku postępowań sądowych dochodzi ich od dłużników.
W niniejszej sprawie Sąd wydal wyrok zaoczny zasądzając od naszej klientki kwotę 38.622,67 pln plus 5.556,00 pln kosztów procesu. Skutecznie wniesiony sprzeciw od wyroku zaocznego w którym dowiedliśmy iż Fundusz błędnie zastosował przepisy dotyczące kredytów konsumenckich jak również, i to miało kolosalne znaczenie, błędnie wyliczył kwotę roszczenia. Sąd po rozpatrzeniu wniesionego przez nas sprzeciwu oraz przeanalizowaniu naszej argumentacji, w tym również w zakresie wielkości spłaconych kwot pożyczki, poddał pod wątpliwość stanowisko Funduszu i ostatecznie uchylił wcześniej wydany wyrok zaoczny. Tym samym kwota roszczenia została ograniczona do wysokości 3.688,01 pln, jednocześnie całkowicie odstępując od obciążania naszej klientki kosztami postępowania. Finał sprawy był dla klientki jak najbardziej korzystny a kwota zasądzona została przez klientkę przyjęta jako słuszna. Jest to przykład sprawy w której należy bardzo uważnie zwracać uwagę na wielkość kwoty roszczenia, jej zasadność oraz nigdy nie pozostawiać sprawy bez wdania się w spór celem obrony swoich praw.

Highslide JS Highslide JS

Sprawa nr 1

 

Wierzyciel:                 Krajowy Obrót Papierów Wartościowych Sp. z o.o.
Wysokość długu:       1.550,00 pln + 947,00 pln koszty procesu
Zadanie:                     Wniosek o uchylenie klauzuli wykonalności, sprzeciw od nakazu

zapłaty, obrona procesowa.

Uzyskany efekt:         Postanowienie o uchyleniu klauzuli wykonalności.

 

Sprawa jak jedna z wielu których doświadczają nasi klienci. Klientka nigdy nie miała do czynienia z wierzycielem, który zawodowo zajmuje się kupowaniem i obrotem wierzytelnościami. O postępowaniu klientka dowiedziała się z chwilą gdy Komornik Sądowy zajął jej rachunek bankowy i pozbawił ją środków do życia. Podjęte przez nasz czynności mające na celu wykazanie przed Sądem, iż nakaz zapłaty został celowo dostarczony na zły adres doprowadziły do uchylenia klauzuli wykonalności, co w konsekwencji sprawiło iż Wierzyciel zwrócił całą zajętą w toku postępowania kwotę wraz z kosztami. Sprawa o tyle ciekawa, iż Wierzyciel w postępowaniu posługiwał się dokumentami które nigdy nie były przez naszą klientkę podpisane ale na rozstrzygnięcie w tym zakresie czekamy dalej.

 

 

 

Highslide JS Highslide JS