Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się przed sądem, lub przed notariuszem. Można je złożyć ustnie lub na […]