Zarząd sukcesyjny reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, oraz kontynuowania działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa, w tym także wykonywanej w ramach spółki cywilnej.

Zarząd sukcesyjny sprawuje osoba, która po śmierci przedsiębiorcy przejmie prowadzenie jego przedsiębiorstwa i zapewni jego bieżące funkcjonowanie do czasu ostatecznego zakończenia formalności spadkowych. Zarząd sukcesyjny co do zasady jest czasowy i trwa do dwóch lat od dnia śmierci przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca może powołać zarządcę sukcesyjnego, wskazując określoną osobę do pełnienia funkcji, lub też z chwilą jego śmierci wskazany prokurent stanie się zarządcą sukcesyjnym. Powołanie zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę oraz wyrażenie zgody osoby powołanej na zarządcę sukcesyjnego, wymagają zachowania formy pisemnej. Ustanowienie zarządcy sukcesyjnego wpisuje się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Prowadzący: MS Signum sp. z o.o. Mirosław Kajstura, Marcin Ślimak

Zaproszeni goście: adwokat Kazimierz D. Karasiński, Karasiński & Partnerzy

Zdjęcia: korczyk.info – Fotografia i Film & Pro FOTO – Foto & Video

Wizaż: Mobilne Studio Urody Marlena Zmełty

Dziękujemy: BOSCO

Kategoria
Tagi

Brak opinii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *