Naszym najszerszym obszarem działania jest pomoc osobom prywatnym, które stanęły przed problemami związanymi z trudną sytuacja finansową, spowodowaną powstałym zadłużeniem, doświadczającym bezprawnych działań windykacyjnych czy będących już stroną postępowań egzekucyjnych. Pomagamy rozwiązać kwestie dotyczące zadłużenia, zarówno w zakresie wsparcia w restrukturyzacji już istniejących zobowiązań, jak i w zakresie refinansowania mającego na celu uzyskanie dużo lepszych korzyści, czy to w kwestii kosztu, okresu spłaty czy też wysokości raty.

Wspieramy w relacjach z instytucjami finansowymi, pomagamy przygotować odpowiednie dokumenty dotyczące restrukturyzacji zobowiązań, wspieramy w negocjacjach z instytucjami i urzędami. W przypadku gdy problemy dotyczą toczących się już postępowań egzekucyjnych oraz sądowych wspieramy naszych klientów na każdym etapie postępowań. Jednocześnie, w przypadku gdy nie jest możliwe znalezienie rozwiązania polubownego lub też nie ma szans na ugodę oferujemy klientom wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o upadłość konsumencką, która staje się wtedy jedynym możliwym i korzystnym w danej sytuacji rozwiązaniem.

Pomagamy również w relacjach z instytucjami samorządowymi, które w zakresie swej działalności mają pomoc osobom potrzebującym. Równocześnie wspieramy w działaniach, które pomagają osobom w trudnych sytuacjach życiowych znaleźć możliwość powrotu do życia w społeczeństwie oraz odbudować relacje z innymi. Każdy przypadek jest dla nas ważny i dlatego zajmujemy się nim indywidualnie.

Realizując zlecenia naszych klientów wykonujemy je z należytą starannością i dbałością o szczegóły, pomagamy dopilnować wymogów formalnych oraz terminów. Kierujemy się zasadą, iż to co dla nas najważniejsze to poczucie naszego Klienta, że nie jest sam ze swoimi problemami, że wciąż istnieją możliwości aby mu pomóc i w konsekwencji, ściśle współpracując doprowadzamy do jak najkorzystniejszego rozwiązania powstałych problemów.

Jeśli poszukujesz pomocy, nie wahaj się z nami skontaktować!

Kontakt: MS Signum, ul. Długa 50/257, Budynek MZK, II Piętro, 43-309 Bielsko-Biała

tel. 790-330-794, e-mail: biuro@mssignum.eu