Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.    Polityka Cookies    ROZUMIEM

USŁUGI

 

Jednoosobowa Działalność Gospodarcza

 


Spółki Cywilne oraz Prawa Handlowego


Doradztwo i analiza podatkowa

 

Windykacja i Egzekucja

 


Restrukturyzacja Zadłużenia


Biznesowo / inne

 

JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:

- rejestracja działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG)

- zmiany działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG)

- reprezentowanie przez organami administracji państwowej ( ZUS, US )
* w zakresie uzyskania ulg, pomocy publicznej
( między innymi poprzez rozłożenie na raty czy tez umorzenia zobowiązań publiczno-prawnych ),

- reprezentowanie przedsiębiorców w zakresie przeprowadzanych kontroli i postępowań administracyjnych,     

SPÓŁKI:

- opracowywanie koncepcji gospodarczej, dokumentacji prawnej i finansowej,

- wsparcie w zakresie rejestracji podmiotów Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym również w trybie S24

- reprezentowanie przez organami administracji państwowej ( ZUS, US )
* w zakresie uzyskania ulg, pomocy publicznej
( między innymi poprzez rozłożenie na raty czy tez umorzenia zobowiązań publiczno-prawnych ),

- reprezentowanie przedsiębiorców w zakresie przeprowadzanych kontroli i postępowań administracyjnych,     

DORADZTWO - podatkowe, gospodarcze :

 • przeprowadzanie kompleksowych audytów prawnych due diligence oraz sporządzanie raportów identyfikujących ryzyka istotne z prawnego i biznesowego
 • doradztwo i pośrednictwo w transakcjach zbywania i nabywania, udziałów aktywów, przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw
 • przygotowanie i negocjowanie kompletu zabezpieczeń w tym zastawów, hipoteki, umów wsparcia, podporządkowania, cesji
 • sporządzanie innych dokumentów niezbędnych w procesie finansowania,
 • opracowanie optymalnej struktury transakcji zgodnie z przepisami podatkowymi, uwzględniając zabezpieczenie ryzyka prawnego i biznesowego
 • prowadzenie negocjacji i finalizacja dokumentacji transakcyjnej (umowy sprzedaży, umowy przeniesienia praw i innych umów towarzyszących).
 • bieżące doradztwo w trakcie procesu inwestycyjnego, jak i po uruchomieniu inwestycji.

 

WINDYKACJA i EGZEKUCJA:

Działania w sferze windykacji lub postępowania egzekucyjnego są szczególnie ukierunkowane na pomoc osobom fizycznym.
Firmy z sektora finansowego kierują do Sądu wnioski które nie jednokrotnie, nie mają podstaw do dochodzenia ich na drodze sądowej jak również oparte są na zapisach umownych niezgodnych z przepisami prawa.
Podjęcie działań i nie dopuszczenie do zaniechania  skuteczne oraz terminowe działania przed Sądem umożliwiają powodzenie i obronę przed takimi działaniami, które skutkują oddaleniem powództwa lub też jego ograniczeniem.
Brak reakcji ze strony dłużnika sprawia iż ryzyko poniesienia niepowetowanej szkody jest znaczące.  

- ochrona dłużnika w zakresie bezprawnych działań firm windykacyjnych,

- przygotowanie stosownych dokumentów: odpowiedzi na nakazy zapłaty, wyroki, zarzuty i sprzeciwy,

- wsparcie w zakresie postępowań egzekucyjnych, w tym również na drodze postępowania cywilnego (sądowego)

 

BIEZNESOWO:


Mając na uwadze potrzebę rozwoju przedsiębiorstw po przez inwestycje, restrukturyzację, analizując indywidualne potrzeby klienta, realizujemy projekty prawno-finansowe opracowane tylko i wyłącznie dla potrzeb wskazanych przez kontrahenta, uwzględniając możliwości rynkowe z nastawieniem na uzyskanie celu przez efektywność działania.

 1. Analiza potrzeb inwestora w dostosowaniu do rynkowych możliwości adaptacji w przeniesieniu na realizację w oparciu o opracowany plan strategii działania.
 2. Zapewnienie oraz prowadzenie finansowania inwestycji z funduszy bankowych, prywatnych.
 3. Reprezentowanie Inwestorów zagranicznych w powierzonym zakresie reprezentacji, realizacji wyznaczonych zadań.
 4. Organizacja i prowadzenie działalności z zakresu uszlachetniania Czynnego oraz Biernego.
 5. Prawny zakres pomocy w działaniach na terenie RP, organizacja i reprezentacja w działaniach firmy na terenie kraju obcego
 6. Opracowanie, prowadzenie inwestycji typu: Brownfield, Horyzontalne, Wertykalne

RESTRUKTURYZACJA zadłużenia / Finansowanie

 • Przygotowanie strategii biznesowych oraz planu restrukturyzacji finansowania.
 • Opracowanie, pozyskanie, koordynowanie kwestii finansowania.
 • Opracowanie struktury rozliczenia transakcji oraz właściwych zabezpieczeń.
 • Refinansowanie / konsolidacyjne rozproszonego finansowania.
 • Finansowanie na realizację nowych projektów inwestycyjnych.
 • Pozyskiwanie finansowania na inwestycje w oparciu o funkcjonujące przedsiębiorstwo.
 • Pozyskanie finansowania na przejęcie innego podmiotu gospodarczego.
 • Restrukturyzacja zadłużenia, renegocjacje obecnego finansowania z wierzycielami.
 • Plany finansowania inwestycji z uwzględnieniem wszelakich instrumentów pomocy publicznej dotacje, preferencyjne pożyczki, ulgi podatkowe, jak i przepisów podatkowych.

INNE

- wsparcie osób fizycznych w przygotowaniu dokumentacji na potrzeby upadłości konsumenckiej,

- wsparcie podmiotów gospodarczych przy współpracy ze specjalistami z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego

OSOBY FIZYCZNE

- pomoc prawna w prowadzeniu postępowania egzekucyjnego
- przygotowanie wniosku o wszczęcie, wstrzymanie, zawieszenie, wznowienie egzekucji
- skarga na czynności komornika
- reprezentowanie strony w sprawach egzekucyjnych prowadzonych przez komornika
- wnioski, skargi, odwołania od decyzji, zażalenia, wnioski o ponowne rozpoznanie sprawy, wnioski o wznowienie postępowania, wnioski o uznanie decyzji za niezgodną z prawem
- reprezentowanie strony w postępowaniu przed organami państwowymi
- przygotowanie skargi do Sądu
- przygotowywanie pojedynczych pism w trwających sprawach cywilnych, administracyjnych w których strona nie jest reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika,
- prowadzenie spraw rodzinnych: spadki,

Restrukturyzacja

Osobą fizycznym, zmagających się z problemem płynności finansowej zapewniamy obsługę prawną do przeprowadzenia restrukturyzacji polubownej.

Zapewnienie obsługę prawną w procesie restrukturyzacji, negocjacji z wierzycielami.
Działania prawne polegają na ustaleniu możliwości finansowych klienta , opracowania realnego planu finansowego,  propozycji planu spłaty wobec wierzycieli.

O NAS

Zespół MS Signum Sp. z o.o. specjalizuje się w obsłudze prawnej osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych w zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, podatkowego i  gospodarczego.
Obszarem naszej działalności jest szeroki wachlarz usług prawnych wobec problemów które doświadczają nasi klienci, zarówno prowadzący działalność gospodarczą jak i osoby fizyczne w życiu prywatnym.

Nasza działalność obejmuje obsługę klientów z terenu całego kraju, grupę naszych klientów stanowią przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie Jednoosobowej Działalności Gospodarczej, Spółek Cywilnych jak również Spółek Prawa Handlowego (z o.o. , komandytowe)

Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu jesteśmy w stanie zapewnić Państwu kompleksową obsługę prawną oraz wysoką jakość świadczonych usług zarówno w zakresie jednorazowych czynności jak i stałej Obsługi.


Obszarem działania firmy jest doradztwo z zakresu:
prawa cywilnego oraz postępowania cywilnego
prawa administracyjnego oraz podatkowego
prawa gospodarczego i bankowego
postępowań egzekucyjnych (zabezpieczamy interesy majątkowe w trakcie postępowania windykacyjnego i egzekucyjnego)
upadłości konsumenckiej oraz prawa upadłościowego i naprawczego.

Uczestniczymy w procesach negocjacyjnych z wierzycielami w zakresie restrukturyzacji zobowiązań (ugody, umorzeń długu, prolongaty ) 

W prowadzeniu spraw  jesteśmy ukierunkowani na budowanie pozytywnych relacji z naszymi klientami , indywidualnie analizując ich potrzeby z przełożeniem na efektywność w działaniu.

KONTAKT

MS Signum Sp. z o.o.
ul. Długa 50 / 257
43-309 Bielsko-Biała

email: biuro@mssignum.eu

tel: 790 330 794

Klauzula informacyjna

KRS 0000689730, REGON 367972397, NIP 547-218-22-29
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy: 10.000 PLN