usługi dla firm

JEDNOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
  • Rejestracja działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG)
  • Zmiany działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG)
  • Reprezentowanie przez organami administracji państwowej ( ZUS, US )
  • W zakresie uzyskania ulg, pomocy publicznej (między innymi poprzez rozłożenie na raty czy też umorzenia zobowiązań publiczno-prawnych)
  • Reprezentowanie przedsiębiorców w zakresie przeprowadzanych kontroli i postępowań administracyjnych


SPÓŁKI
  • Opracowywanie koncepcji gospodarczej, dokumentacji prawnej i finansowej
  • Wsparcie w zakresie rejestracji podmiotów Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym również w trybie S24
  • Reprezentowanie przed organami administracji państwowej (ZUS, US)
  • W zakresie uzyskania ulg, pomocy publicznej (między innymi poprzez rozłożenie na raty czy też umorzenia zobowiązań publiczno-prawnych)
  • Reprezentowanie przedsiębiorców w zakresie przeprowadzanych kontroli i postępowań administracyjnych