usługi dla firm

USŁUGI DLA FIRM

Obsługa prawna to nie tylko wiedza prawnicza, ale także wieloletnie doświadczenie. Klienci MS Signum otrzymują wszystkie możliwe i potencjalne rozwiązania prawne, wraz z rekomendacją najkorzystniejszych z nich w danej sytuacji.

Obsługa prawna w przedsiębiorstwie powinna zostać powierzona profesjonalistom, wówczas niesie dla spółek i osób prowadzących działalność gospodarczą szereg korzyści, między innymi:

 • oszczędność czasu – korzystając z usług Kancelarii, przedsiębiorcy mogą skoncentrować swój czas i zasoby ludzkie na rozwijaniu biznesu i kreowaniu wartości swojej firmy.

Poprzez zlecenie obsługi prawnej naszej kancelarii, przedsiębiorca może skupić się na celach biznesowych i gospodarczych, mając jednocześnie pewność, że zespół prawników zajmie się wszelkimi regulacjami w zakresie istotnym dla jego przedsiębiorstwa,

 • ograniczenie kosztów działalności przedsiębiorstwa – profesjonalna pomoc prawna pomaga uniknąć, jak i zminimalizować ryzyka prawne. Ogranicza także w istotny sposób ryzyko finansowe.
 • minimalizacja ryzyka prawnego – wielu przedsiębiorców często nie jest świadomych wszystkich regulacji szeroko pojętego prawa oraz wymogów prawnych związanych z prowadzonymi przez nich działalnościami.
 • bezpieczeństwo prawne – przepisy prawa to złożona materia, szereg ustaw i innych aktów normatywnych, które odnoszą się do prowadzenia działalności gospodarczej.

  Przedsiębiorca powinien teoretycznie zapoznać się co najmniej z kilkudziesięcioma aktami prawnymi, nie tylko Kodeksem Cywilnym, Kodeksem Spółek Handlowych, lecz szeregiem innych, przykładowo: Prawem autorskim, Kodeksem pracy, Prawem przedsiębiorców, Ustawą o prawach konsumenta itd. Jeżeli natomiast przedsiębiorca działa w bardzo wąskiej, wyspecjalizowanej branży, regulacji jest znacznie więcej i są one bardziej skomplikowane, a często niejasne. Powierzenie obsługi prawnej przedsiębiorstwa kancelarii prawnej maksymalizuje bezpieczeństwo prawne biznesu i pozwala przedsiębiorcy skupić się na rozwoju firmy.


JEDNOOSOBOWE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE I SPÓŁKI

Świadczona przez Kancelarię obsługa prawna firm ma charakter kompleksowy i obejmuje wszystkie obszary związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w szczególności :

 • doradztwo prawne i opiniowanie wyboru optymalnej (z prawnego oraz podatkowego punktu widzenia) formy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • przygotowanie dokumentacji związanej z rozpoczęciem działalności gospodarczej przez firmę
 • przygotowanie regulaminów sprzedaży internetowej,
 • przygotowywanie umów związanych z prowadzoną przez firmę działalnością gospodarczą (np. umowy o pracę, umowy najmu, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o roboty budowlane, umowy deweloperskie, i inne),
 • doradztwo prawne w procesie pozyskiwania finansowania od instytucji kredytowych,
 • reprezentowanie lub wsparcie prawne w negocjacjach z kontrahentami,
 • opiniowanie zawieranych przez firmę umów, porozumień, ugód oraz innych dokumentów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • prowadzenie wstępnej windykacji przedsądowej dłużników,
 • reprezentowanie firmy w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, a także przed organami administracji państwowej i samorządowej,
 • opracowywanie koncepcji gospodarczej, dokumentacji prawnej i finansowej
 • reprezentowanie przedsiębiorców w zakresie przeprowadzanych kontroli i postępowań administracyjnych
 • zakładanie spółek, przygotowanie projektów umów spółek (statutów), dokumentacji związanej z rejestracją spółek oraz reprezentowanie spółek w procesie rejestracji przed Krajowym Rejestrem Sądowym,
 • przygotowywanie opinii prawnych lub interpretacji obowiązujących przepisów prawa,
 • obsługa prawna organów spółek takich jak Rada Nadzorcza, Zgromadzenie Wspólników, Zarządu
 • przygotowywanie projektów uchwał podejmowanych przez organy spółek
 • doradztwo prawne w procesach związanych z przekształceniem, połączeniem lub podziałem spółki,
 • przekształcenie indywidualnej działalności gospodarczej w spółkę,
 • doradztwo prawne oraz przygotowywanie niezbędnej dokumentacji związanej z likwidacją działalności gospodarczej, spółki lub zawieszeniem prowadzanej działalności.