usługi dla osób fizycznych

Kancelaria oferuje Osobom Fizycznym pomoc w postępowaniu sądowym m.in. w zakresie przygotowania:

 • pozwu,
 • apelacji i zażalenia,
 • skargi,
 • sprzeciwu,
 • wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego
 • wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • wniosku o wpis i/lub wykreślenie w księdze wieczystej,
 • wniosku o przeprowadzenie postępowania pojednawczego,
 • wniosku o zabezpieczenie dowodu,
 • skargi o wznowienie postępowania,
 • skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego,
 • skargi na orzeczenie referendarza sądowego,
 • skargi na czynności komornika,
 • wniosku o wszczęcie, wstrzymanie, zawieszenie, wznowienie egzekucji zarzuty od nakazu zapłaty,
 • innych pism w toku postępowania procesowego,
 • przygotowania i przeprowadzenia upadłości konsumenckiej
 • reprezentowania strony na mocy udzielonego pełnomocnictwa


Prowadzimy również porady, doradztwo w rozwiązywaniu problemów dotyczących majątku, spadku i dziedziczenia. Reprezentujemy klienta w toku postępowania spadkowego w:

– sprawach o dział spadku
– sprawach o stwierdzenie nabycia spadku
– sprawach o zachowek
– sprawach o zniesienie współwłasności powstałej w wyniku nabycia spadku
– sprawach o obalenie testamentu


RESTRUKTURYZACJA

Osobom fizycznym, zmagającym się z problemem płynności finansowej zapewniamy obsługę prawną do przeprowadzenia restrukturyzacji polubownej.

Zapewniamy obsługę prawną w procesie restrukturyzacji, negocjacji z wierzycielami.

Działania prawne polegają na ustaleniu możliwości finansowych Klienta, opracowania realnego planu finansowego, propozycji planu spłaty wobec wierzycieli.