siedziba

MS Signum Sp. Z O.O.

ul. Długa 50/257

43-309 Bielsko-Biała

kontakt mailowy

biuro@mssignum.eu

kontakt telefoniczny

+48 790 330 794

Klauzula informacyjna

KRS 0000689730, REGON 367972397, NIP 547-218-22-29

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy: 250.000,00 PLN